Eddie Martinez
Whiteout Couple, 2020
Acrylic and oil paint on paper
22 3/8 x 30 1/8 inches

Eddie Martinez
Whiteout Couple, 2020
Acrylic and oil paint on paper
22 3/8 x 30 1/8 inches

×︎